Fabricare echipamente profesionale de protectie

Termeni şi condiţii legale


Pagina www.vertiqualsafety.com este un material de informare şi comunicare în timp real oferit de VERTIQUAL ENGINEERING SRL, cu scopul de a prezenta informaţii considerate a fi utile pentru toţi partenerii şi colaboratorii companiei. Pentru folosirea în bune condiţii a paginii se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor. Aceste conditii trebuie acceptate. În caz contrar, vă rugăm să nu luaţi în considerare niciuna din informaţiile furnizate şi să părăsiţi pagina.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)
Acest site este întreţinut şi administrat de VERTIQUAL ENGINEERING SRL. Întregul conţinut al paginii este protejat prin legislaţia românească şi internaţională a drepturilor de autor. Proprietarul drepturilor de autor este VERTIQUAL ENGINEERING SRL. Proprietarul garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi NU îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor VERTIQUAL ENGINEERING SRL, fără acordul scris al acestuia.

POLITICA DE UTILIZARE
Prin accesarea şi utilizarea acestei pagini, vă asumaţi riscul şi responsabilitatea totală pentru utilizarea ei şi a internet-ului. Vizitarea paginii implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. VERTIQUAL ENGINEERING SRL nu garantează că pagina va funcţiona neîntrerupt sau fără erori sau că defectele din pagină vor fi corectate. Nici una din informaţiile ori datele prezentate nu crează obligaţii în sarcina VERTIQUAL ENGINEERING SRL.

LEGĂTURI
VERTIQUAL ENGINEERING SRL
nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor care au link-uri pe acest site (legături de natură informativă, comercială sau publicitară). Răspunderea pentru acest site o poartă în întregime proprietarii acestora.

CONFIDENŢIALITATE
VERTIQUAL ENGINEERING SRL pune accent pe confidenţialitatea datelor. Puteţi naviga prin pagina www.vertiqualsafety.com fără să oferiţi nici o informaţie despre Dumneavoastră. Pentru a putea beneficia de serviciile pe care le solicitaţi, avem însă nevoie de infomaţii despre Dumneavoastră. Asfel: VERTIQUAL ENGINEERING SRL poate deţine şi folosi aceste informaţii publice (furnizate de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, contract, etc. şi pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon, informaţii despre modul în care folosiţi serviciile şi produsele noastre, etc.) doar pentru a vă comunica ofertele şi informaţiile actualizate despre serviciile şi produsele oferite de către VERTIQUAL ENGINEERING SRL.

DISPUTE ŞI CONFLICTE
Conţinutul site-ului are caracter pur informativ, nici una din informaţiile ori datele prezentate nu crează obligaţii în sarcina proprietarului. Orice conflict apărut între VERTIQUAL ENGINEERING SRL şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de compenteţta instanţelor româneşti.

COMENTARII, COMUNICĂRI ŞI ALTE DATE/INFORMAŢII
Persoanele care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; pot să trimită e-mailuri, să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Pentru a ne contacta folosiţi informaţiile din pagina de contact.