Fabricare echipamente profesionale de protectie

Cursuri pentru lucru la înălţime şi training


Dorim ca experienţa și cunoștințele acumulate să fie transmise și clienţilor noştri. Oferim o gamă largă de programe de formare profesională aplicabile în activitățile desfășurate la înălțime:

- Cursuri teoretice și practice pentru formarea lucrătorilor ce urmează să-și desfășoare
   activitatea la înălțime
- Cursuri teoretice și practice
pentru formarea alpiniștilor utilitari
- Cursuri teoretice și practice
pentru formarea echipelor de salvare de la înălțime
- Cursuri
pentru alegerea corectă a echipamentelor de protecție pentru lucrul la înălțime
- “Train the Salesman”,
cursuri de instruire și pregătire pentru distribuitorii şi partenerii noştri

În cadrul cursurilor de pregătire teoretică și practică participanții învață alegerea corectă a echipamentului şi utilizarea lui în condiții de siguranță. Metodele specifice de efectuare a inspecției și evaluării echipamentului sunt de asemenea predate, atât teoretic, cât și practic. După un curs de două zile, cunoștințele tuturor participanților vor fi verificate pe baza unui examen scris și o probă practică. După susținerea cu succes a examenului, fiecare participant va primi un certificat.